Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

 

Konferencja "Mała Szkoła na Podkarpaciu"

jaslo4u.pl, 14 lutego 2011. Autor: Łukasz Kotulak

W ubiegłym tygodniu w kinie "Sokół" w Rymanowie odbyła się konferencja poświęcona tzw. Małej Szkole na Podkarpaciu.
jaslo4u.pl - zrzut ekranu
 

W spotkaniu uczestniczyli Pan Wojciech Farbaniec Burmistrz Miasta i Gminy Rymanów, pani Stanisława Gawlik Zastępca Wójta Gminy Miejsce Piastowe, pani Alina Kozińska-Bałdyga prezes Federacji Inicjatyw Oświatowych z Warszawy, pan Wiktor Skwara Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Tagowisk, pani Małgorzata Ziajka reprezentująca szkołę podstawową w Rymanowie-Desznie, rodzice, społecznicy i nauczyciele z powiatów krośnieńskiego, jasielskiego i sanockiego.

Na wstępnie pani Alina Kozińska-Bałdyga omówiła procedurę przekazania gminnej szkoły stowarzyszeniu. Jej zdaniem najlepiej przeprowadzić tą procedurę poprzez likwidację placówki. Na minimum pół roku przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego radni gminy podejmują uchwałę o likwidacji danej szkoły. Następnie społeczność danej miejscowości zrzeszona w uprzednio założonym Stowarzyszeniu wnosi do władz gminy prośbę o nieodpłatne użytkowanie szkoły wraz z wyposażeniem. Jeśli władze gminy wyrażą zgodę, to po podpisaniu umowy Stowarzyszenie rozwoju miejscowości będzie otrzymywać z gminy dotację na prowadzenie szkoły nie mniejsza niż subwencja, którą gmina otrzymuje z budżetu Państwa na ten cel. W szkołach wiejskich jest to nieco ponad 7 tys. na jedno dziecko rocznie. Ta kwota w zupełności wystarcza, aby miejscowe Stowarzyszenie prowadziło całkowicie bezpłatną dla uczęszczających do niego dzieci szkołę niepubliczną.

Podobnie sytuacja wygląda w miastach, jest jednak zasadnicza różnica w wysokości subwencji z budżety centralnego, która wynosi nieco ponad 4 tysiące złotych na jedno dziecko. Dlatego stowarzyszenia prowadzące małe szkoły w miastach pobierać mogą niskie czesne rzędu kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

Podczas swojej prelekcji pani Alina Kozińska-Bałdyga podkreślała rolę rodziców w powołaniu i prowadzeniu Stowarzyszenia: - Uważam, ze wzmocnienie roli rodziców w szkole, zorganizowanie się ich w taki sposób, aby mogli wyrażać interesy swoje i dzieci, jest szansą na rzeczywisty rozwój oświaty w Polsce.

Dzięki rodzicom edukacja stanie się najważniejsza dziedziną polityki społecznej napędzającej rozwój Polski. Rodzice muszą stać się zorganizowaną grupą wyborców umiejąca artykułować swoje interesy i pilnować ich. Dzięki rodzicom-wyborcom jest szansa na to, iż szkoła powróci do swojej dawnej, zwłaszcza na wsi, roli "lokomotywy rozwoju cywilizacyjnego". To paradoksalne, ale właśnie taka szkoła z silną w niej rolą rodziców, zorganizowanych i świadomych wyborców, jest prawdziwa szansą na wzrost statusu nauczyciela. Rodzice wiedzą bowiem, że dobry nauczyciel dla ich dziecka jest najważniejszy, ważniejszy niż programy, podręczniki, komputery i inne elementy współczesnej szkoły.

Rodzice staną się jednak dopiero wtedy znacząca siłą, gdy zorganizują się w stowarzyszeniach z osobowością prawną. Przy każdej szkole samorządowej, przy każdym przedszkolu może i powinno istnieć stowarzyszenie rodziców. W takich stowarzyszeniach odbywa się edukacja obywatelska, dochodzi do aktywizacji, integracji i pedagogizacji rodziców - podkreśliła pani prezes Alina Kozińska-Bołdyga.

Pani Prezes wystosowała również apel do samorządowców: Zachęcam samorządowców do wspierania działań rad rodziców, upowszechniania rad szkół, wspierania działalności stowarzyszeń. Jeśli przy szkołach i przedszkolach będą sprawnie działały stowarzyszenia, to w sytuacji konieczności likwidacji placówki edukacyjnej będą mogły one łatwiej je przejmować.

W dalszej części uczestnicy spotkania zapoznali się z przykładami dobrych praktyk. Pan Wiktor Skwara przedstawił burzliwą historię powstania Społecznego Gimnazjum w Targowiskach. Mówił o strajkach i protestach, które doprowadziły do integracji społeczności lokalnej i powstania prężnie działającego stowarzyszenia, które od 10 lat z powodzeniem prowadzi Gimnazjum w Targowiskach. Pani Małgorzata Ziajka zaprezentowała bogaty dorobek szkoły, do której uczęszcza jedynie 22 uczniów. Dzięki dotacji z Gminy zawierającej subwencje z budżetu centralnego oraz projektom z PO KL i EFS malutka szkoła w Desznie została pięknie odnowiona. Rodzice uczestniczą w życiu szkoły i cieszą się, że ich dzieci uczestniczą w różnych konkursach i wyjazdach, są nauczane przez dobrze przygotowanych, kreatywnych nauczycieli.

Słuchając zaproszonych gości byłem szczerze zafascynowany ich ochotą i pasją. Nauczyciele, rodzice, społecznicy, wójtowie z Miejsca Piastowego, Pan Burmistrz z Rymanowa, całe społeczności, wspólnie, razem, bez zazdrości i kłótni pracują dla dobra swoich małych ojczyzn. Oby u nas było możliwe tak szerokie i zgodne porozumienie.