Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Monitoring przekazywania placówek
 
Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w zdiagnozowaniu finansów gminnych i przygotowaniu wytycznych do rozwiązań prawnych umożliwiających naprawę finansów samorządowych - to cel naszego nowego projektu "Monitoring procesu przekazywania szkół i przedszkoli zagrożonych likwidacją organizacjom pozarządowym".
Aktywne Porozumienie obywatele-samorząd - logo
 

Projekt realizuje Federacja Inicjatyw Oświatowych w partnerstwie ze Związkiem Gmin Wiejskich RP od lutego 2011 do lutego 2014 r.

W związku z ograniczeniami finansowymi, jakim podlegają jednostki samorządu, i brakiem innych rozwiązań organizacyjnych dla oświaty wiejskiej, samorządy zamknęły w ciągu ostatnich dziesięciu lat około 5 tysięcy szkół. To wielka szkoda społeczna, bo związek szkoły z miejscem zamieszkania ma kluczowe znaczenie dla wychowania dzieci w początkowym etapie nauczania.

Obecnie ten niekorzystny proces nabrał przyspieszenia. Tymczasem istnieje alternatywa dla likwidacji szkół - przekazywanie ich stowarzyszeniom rozwoju wsi. Jednak również stowarzyszenia borykają się z wieloma trudnościami, pozostając często w konflikcie z władzami lokalnymi.

projekt monitoring - foto

Wydatki na edukację stanowią największe obciążenie budżetów gmin. Przekazywanie placówek edukacyjnych organizacjom pozarządowym, zwłaszcza stowarzyszeniom rozwoju wsi, to sposób na racjonalizację kosztów, a jednocześnie na aktywizację rodziców i wspólnot wiejskich. Rozwijanie inicjatyw obywatelskich sprzyja efektywniejszemu wykonywaniu zadań własnych gmin. Współpraca obywateli i samorządów nie tylko umożliwi modernizację finansów publicznych na poziomie lokalnym, ale także wpłynie na modernizację finansów publicznych w państwie i na stanowienie lepszego prawa.

 

Aby wesprzeć gminy i stowarzyszenia zaangażowane w edukację na wsi, chcemy stworzyć otwarty mechanizm monitorujący różne sposoby realizacji tego zadania publicznego zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego (JST), jak i stowarzyszenia rozwoju wsi (SRW), które przejęły od nich rolę organu prowadzącego szkołę lub przedszkole.

System obejmie też niektóre inne zadania publiczne samorządu: planowanie przestrzenne i wspieranie inicjatyw obywatelskich, które wpływają na dostępność środków na edukację. Chcemy pomóc w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących zmiany edukacji na wsi. Szczególnie ważne jest zwiększenie udziału mieszkańców, zarówno we wspomnianym procesie monitoringu, jak i zarządzaniu lokalnymi szkołami i przedszkolami. Będziemy dążyć do zwiększenia udziału SRW w wypełnianiu zadań edukacyjnych gmin, ale też do lepszego zrozumienia przez mieszkańców zagrożeń, jakim jest poddana gospodarka budżetowa gmin.

Opracowany przez nas mechanizm pomoże JST i społecznościom wiejskim w zmodernizowaniu wydatków na edukację, aktywizację mieszkańców oraz w ograniczeniu negatywnych dla finansów gmin skutków obecnej ustawy o planowaniu przestrzennym. Zaoszczędzone pieniądze mogą być wykorzystane na poprawę edukacji na wsi lub inne zadania własne gmin. Będziemy dążyć do zwiększenia udziału SRW w wypełnianiu zadań gmin, a także do lepszego zrozumienia przez mieszkańców zagrożeń, jakim poddana jest gospodarka budżetowa gmin.

Opracujemy ogólnodostępne narzędzie informatyczne (Matrycę), które pozwoli gromadzić i porównywać informacje o skutkach różnych rozwiązań przyjmowanych przez gminy, ukazując ich efektywność i towarzyszące zagrożenia. Szczególną uwagę skupimy na skutkach przekazywania zadań edukacyjnych JST stowarzyszeniom rozwoju wsi.

Narzędziu będzie towarzyszyć platforma e-learningowa i podręcznik. System zostanie udostępniony wszystkim gminom i stowarzyszeniom w Polsce po starannym przetestowaniu przyjętych rozwiązań. Użytkowników będzie wspierać grupa ekspertów FIO. W pracy nad proponowanymi rozwiązaniami wykorzystamy doświadczenia brytyjskie, węgierskie i duńskie.

W pierwszych ośmiu miesiącach realizacji projektu skupimy się na analizie zarządzania zadaniami publicznymi i konsultacjach z przyszłymi użytkownikami narzędzia monitorującego. Zbierzemy też dobre praktyki w zarządzaniu szkołami wspólnotowymi, planowaniu przestrzennym i partycypacji obywatelskiej w Danii, Walii i na Węgrzech. Pozwoli to starannie zaplanować i wykonać wstępną wersję narzędzia.

Od listopada 2011 r. produkt i towarzyszące mu narzędzia będą testowane. Zrobimy to we współpracy z 65 Stowarzyszeniami Rozwoju Wsi i gminami, na których terenie działają. Sprawdzimy, czy opracowany system przynosi im zakładane przez nas korzyści, zwłaszcza istotne dla społeczności wiejskich.

Uzyskane w ten sposób informacje umożliwią opracowanie ostatecznej wersji narzędzia monitorującego. Przedstawimy też nasz produkt wszystkim gminom i stowarzyszeniom rozwoju wsi w Polsce.

 

ikonka linkWięcej informacji - na stronie Aktywnego Porozumienia obywatele-samorząd

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Koordynator projektu - Andrzej Biderman