Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Monitoring przekazywania placówek
 
Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w zdiagnozowaniu finansów gminnych i przygotowaniu wytycznych do rozwiązań prawnych umożliwiających naprawę finansów samorządowych - to cel naszego nowego projektu "Monitoring procesu przekazywania szkół i przedszkoli zagrożonych likwidacją organizacjom pozarządowym".
Aktywne Porozumienie obywatele-samorząd - logo
 

Projekt realizuje Federacja Inicjatyw Oświatowych w partnerstwie ze Związkiem Gmin Wiejskich RP od lutego 2011 do lutego 2014 r.

W związku z ograniczeniami finansowymi, jakim podlegają jednostki samorządu, i brakiem innych rozwiązań organizacyjnych dla oświaty wiejskiej, samorządy zamknęły w ciągu ostatnich dziesięciu lat około 5 tysięcy szkół. To wielka szkoda społeczna, bo związek szkoły z miejscem zamieszkania ma kluczowe znaczenie dla wychowania dzieci w początkowym etapie nauczania.

Obecnie ten niekorzystny proces nabrał przyspieszenia. Tymczasem istnieje alternatywa dla likwidacji szkół - przekazywanie ich stowarzyszeniom rozwoju wsi. Jednak również stowarzyszenia borykają się z wieloma trudnościami, pozostając często w konflikcie z władzami lokalnymi.

projekt monitoring - foto

Wydatki na edukację stanowią największe obciążenie budżetów gmin. Przekazywanie placówek edukacyjnych organizacjom pozarządowym, zwłaszcza stowarzyszeniom rozwoju wsi, to sposób na racjonalizację kosztów, a jednocześnie na aktywizację rodziców i wspólnot wiejskich. Rozwijanie inicjatyw obywatelskich sprzyja efektywniejszemu wykonywaniu zadań własnych gmin. Współpraca obywateli i samorządów nie tylko umożliwi modernizację finansów publicznych na poziomie lokalnym, ale także wpłynie na modernizację finansów publicznych w państwie i na stanowienie lepszego prawa.

 

Aby wesprzeć gminy i stowarzyszenia zaangażowane w edukację na wsi, chcemy stworzyć otwarty mechanizm monitorujący różne sposoby realizacji tego zadania publicznego zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego (JST), jak i stowarzyszenia rozwoju wsi (SRW), które przejęły od nich rolę organu prowadzącego szkołę lub przedszkole.

System obejmie też niektóre inne zadania publiczne samorządu: planowanie przestrzenne i wspieranie inicjatyw obywatelskich, które wpływają na dostępność środków na edukację. Chcemy pomóc w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących zmiany edukacji na wsi. Szczególnie ważne jest zwiększenie udziału mieszkańców, zarówno we wspomnianym procesie monitoringu, jak i zarządzaniu lokalnymi szkołami i przedszkolami. Będziemy dążyć do zwiększenia udziału SRW w wypełnianiu zadań edukacyjnych gmin, ale też do lepszego zrozumienia przez mieszkańców zagrożeń, jakim jest poddana gospodarka budżetowa gmin.

Opracowany przez nas mechanizm pomoże JST i społecznościom wiejskim w zmodernizowaniu wydatków na edukację, aktywizację mieszkańców oraz w ograniczeniu negatywnych dla finansów gmin skutków obecnej ustawy o planowaniu przestrzennym. Zaoszczędzone pieniądze mogą być wykorzystane na poprawę edukacji na wsi lub inne zadania własne gmin. Będziemy dążyć do zwiększenia udziału SRW w wypełnianiu zadań gmin, a także do lepszego zrozumienia przez mieszkańców zagrożeń, jakim poddana jest gospodarka budżetowa gmin.

Opracujemy ogólnodostępne narzędzie informatyczne (Matrycę), które pozwoli gromadzić i porównywać informacje o skutkach różnych rozwiązań przyjmowanych przez gminy, ukazując ich efektywność i towarzyszące zagrożenia. Szczególną uwagę skupimy na skutkach przekazywania zadań edukacyjnych JST stowarzyszeniom rozwoju wsi.

Narzędziu będzie towarzyszyć platforma e-learningowa i podręcznik. System zostanie udostępniony wszystkim gminom i stowarzyszeniom w Polsce po starannym przetestowaniu przyjętych rozwiązań. Użytkowników będzie wspierać grupa ekspertów FIO. W pracy nad proponowanymi rozwiązaniami wykorzystamy doświadczenia brytyjskie, węgierskie i duńskie.

W pierwszych ośmiu miesiącach realizacji projektu skupimy się na analizie zarządzania zadaniami publicznymi i konsultacjach z przyszłymi użytkownikami narzędzia monitorującego. Zbierzemy też dobre praktyki w zarządzaniu szkołami wspólnotowymi, planowaniu przestrzennym i partycypacji obywatelskiej w Danii, Walii i na Węgrzech. Pozwoli to starannie zaplanować i wykonać wstępną wersję narzędzia.

Od listopada 2011 r. produkt i towarzyszące mu narzędzia będą testowane. Zrobimy to we współpracy z 65 Stowarzyszeniami Rozwoju Wsi i gminami, na których terenie działają. Sprawdzimy, czy opracowany system przynosi im zakładane przez nas korzyści, zwłaszcza istotne dla społeczności wiejskich.

Uzyskane w ten sposób informacje umożliwią opracowanie ostatecznej wersji narzędzia monitorującego. Przedstawimy też nasz produkt wszystkim gminom i stowarzyszeniom rozwoju wsi w Polsce.

 

ikonka linkWięcej informacji - na stronie Aktywnego Porozumienia obywatele-samorząd

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Koordynator projektu - Andrzej Biderman