Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Fora ukraińskie
 
 
I Ukraińskie Forum Inicjatyw Oświatowych
Lwów 16-19 grudnia 1999 r.

Pomysł był wzorowany na polskich spotkaniach organizacji pozarządowych. Celem Forum była praca nad projektem reformy oświaty rejonu lwowskiego.
 

W Forum uczestniczyli działacze organizacji pozarządowych i szkół, przedstawiciele władz Lwowa, ministerstwa oświaty i administracji, prezydenta Ukrainy. Brały w nim również udział delegacje zagraniczne z Mołdawii, Gruzji, Azerbejdżanu, Białorusi i Polski. Polską delegację zorganizowało Centrum Inicjatyw Oświatowych przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.

Uczestnicy zwrócili się do prezydentów Polski i Ukrainy z wnioskiem o powołanie wspólnego ukraińsko-polskiego uniwersytetu, który kształciłby przyszłe kadry inteligencji i specjalistów niezbędnych do społecznego rozwoju krajów postkomunistycznych.

 

II Ukraińskie Forum Inicjatyw Oświatowych
Lwów 24–27 kwietnia 2001 r.

Wzięły w nim udział delegacje z pięciu Małych Szkół i kilku organizacji pozarządowych współpracujących z Ukrainą. Według prezes Aliny Kozińskiej-Bałdygi, wyjazdem tym małe szkoły oraz prowadzące je stowarzyszenia włączyły się w istniejącą od wielu lat polsko-ukraińską współpracę organizacji pozarządowych. Delegaci z Ukrainy biorą udział w polskim Forum Inicjatyw Oświatowych, przyjeżdżają na pobyty studyjne, otrzymują materiały, biorą udział w szkoleniach. Chcą korzystać z polskich doświadczeń, przygotowując własną reformę oświaty, która pilotażowo ma być wprowadzona we Lwowie, a następnie upowszechniona na terenie całej Ukrainy. Wspólne przedsięwzięcie władz Lwowa i miejscowych organizacji pozarządowych uzyskało akceptację władz Kijowa.

Za najważniejsze osiągnięcia polskiej reformy oświaty uznano program Mała Szkoła i komputeryzację szkół w programie Interklasa. Program "Mała Szkoła Ośrodkiem Rozwoju Wsi" postanowiono uczynić podstawą ukraińskiej reformy oświaty wiejskiej.

 

Materiały:

ikonka pobierzФорум освітніх ініціатив - 1 (PDF - 49 KB)

ikonka pobierzФорум освітніх ініціатив - 2 (PDF - 45 KB)

ikonka pobierzПерспективи розвитку освіти в Україні на межі століть (PDF - 506 KB)

ikonka pobierzДіти з особливими потребами в контексті освітньої реформи у м. Львові (PDF - 278 KB)

ikonka pobierzДо проблеми освіти національних меншин (PDF - 73)

ikonka pobierzУкраїнська загальноосвітня школа на шляху до нової моделі освіти (PDF - 122 KB)

ikonka pobierzРеформа системи оцінювання в Україні - 1 (PDF - 65 KB)

ikonka pobierzРеформа системи оцінювання в Україні - 2 (PDF - 70 KB)

ikonka pobierzСело без школи приречене (PDF - 49 KB)

ikonka pobierzЧи потрібний громадський компонент в управлінні освітою? (PDF - 107 KB)

ikonka pobierzПлан реформування системи освіти дітей з особливими потребами (PDF - 1.259 KB)