Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Fora ukraińskie
 
 
I Ukraińskie Forum Inicjatyw Oświatowych
Lwów 16-19 grudnia 1999 r.

Pomysł był wzorowany na polskich spotkaniach organizacji pozarządowych. Celem Forum była praca nad projektem reformy oświaty rejonu lwowskiego.
 

W Forum uczestniczyli działacze organizacji pozarządowych i szkół, przedstawiciele władz Lwowa, ministerstwa oświaty i administracji, prezydenta Ukrainy. Brały w nim również udział delegacje zagraniczne z Mołdawii, Gruzji, Azerbejdżanu, Białorusi i Polski. Polską delegację zorganizowało Centrum Inicjatyw Oświatowych przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.

Uczestnicy zwrócili się do prezydentów Polski i Ukrainy z wnioskiem o powołanie wspólnego ukraińsko-polskiego uniwersytetu, który kształciłby przyszłe kadry inteligencji i specjalistów niezbędnych do społecznego rozwoju krajów postkomunistycznych.

 

II Ukraińskie Forum Inicjatyw Oświatowych
Lwów 24–27 kwietnia 2001 r.

Wzięły w nim udział delegacje z pięciu Małych Szkół i kilku organizacji pozarządowych współpracujących z Ukrainą. Według prezes Aliny Kozińskiej-Bałdygi, wyjazdem tym małe szkoły oraz prowadzące je stowarzyszenia włączyły się w istniejącą od wielu lat polsko-ukraińską współpracę organizacji pozarządowych. Delegaci z Ukrainy biorą udział w polskim Forum Inicjatyw Oświatowych, przyjeżdżają na pobyty studyjne, otrzymują materiały, biorą udział w szkoleniach. Chcą korzystać z polskich doświadczeń, przygotowując własną reformę oświaty, która pilotażowo ma być wprowadzona we Lwowie, a następnie upowszechniona na terenie całej Ukrainy. Wspólne przedsięwzięcie władz Lwowa i miejscowych organizacji pozarządowych uzyskało akceptację władz Kijowa.

Za najważniejsze osiągnięcia polskiej reformy oświaty uznano program Mała Szkoła i komputeryzację szkół w programie Interklasa. Program "Mała Szkoła Ośrodkiem Rozwoju Wsi" postanowiono uczynić podstawą ukraińskiej reformy oświaty wiejskiej.

 

Materiały:

ikonka pobierzФорум освітніх ініціатив - 1 (PDF - 49 KB)

ikonka pobierzФорум освітніх ініціатив - 2 (PDF - 45 KB)

ikonka pobierzПерспективи розвитку освіти в Україні на межі століть (PDF - 506 KB)

ikonka pobierzДіти з особливими потребами в контексті освітньої реформи у м. Львові (PDF - 278 KB)

ikonka pobierzДо проблеми освіти національних меншин (PDF - 73)

ikonka pobierzУкраїнська загальноосвітня школа на шляху до нової моделі освіти (PDF - 122 KB)

ikonka pobierzРеформа системи оцінювання в Україні - 1 (PDF - 65 KB)

ikonka pobierzРеформа системи оцінювання в Україні - 2 (PDF - 70 KB)

ikonka pobierzСело без школи приречене (PDF - 49 KB)

ikonka pobierzЧи потрібний громадський компонент в управлінні освітою? (PDF - 107 KB)

ikonka pobierzПлан реформування системи освіти дітей з особливими потребами (PDF - 1.259 KB)