Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

 

Mała Szkoła, Małe Przedszkole – nowe idee w edukacji wiejskiej

Bliżej Przedszkola, 2 października 2009. Autorka: Dorota Kamińska

Finlandia jest krajem, który może pochwalić się bardzo wysokimi efektami nauczania, na które znaczący wpływ ma wzorcowo zorganizowany systemem edukacji, począwszy od najniższego szczebla, jakim jest pre-school/ pre-primary education, czyli edukacja przedszkolna. W czym tkwi ten sekret?
Bliżej Przedszkola - zrzut ekranu
 

Nowe idee w edukacji wiejskiej – Małe Szkoły, Małe Przedszkola to projekt realizowany w latach 2008–2009 przez dwie organizacje: Federację Inicjatyw Oświatowych i Towarzystwo Rozwijania Inicjatyw Oświatowych w ramach Programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci 2008. Uczestnikami projektu są nauczyciele i dyrektorzy wiejskich przedszkoli i szkół podstawowych, animatorzy, trenerzy wyszkoleni i pracujący w ramach programów realizowanych przez FIO oraz nauczyciele członkowie TRIO – liderzy wychowania przedszkolnego, edukatorzy programu Małe Wiejskie Przedszkole (realizowanego w latach 2000–2005 przy finansowym wsparciu MEN), pracujący na rzecz placówek wiejskich.

 

Cele projektu

  • podniesienie kompetencji i wzbogacenie doświadczeń grupy animatorów i trenerów uczestniczących w projekcie w zakresie zarządzania małymi szkołami (pełniących rolę centrów edukacyjno-kulturowych wsi), budowania lokalnego partnerstwa do tworzenia centów edukacyjnych i poszukiwania środków na działalność edukacyjną na wsi,
  • poznanie metod pracy w małych wiejskich placówkach oraz metodyki pracy i doskonalenia zawodowego wiejskich nauczycieli,
  • przygotowanie pakietu edukacyjnego – scenariuszy zajęć i opisów dobrych praktyk.

Głównym założeniem projektu jest więc zaspokajanie potrzeb nauczycieli pracujących w małych wiejskich szkołach i przedszkolach, dla których oferta szkoleniowa nie jest dostosowana. Dlatego zakładanym rezultatem jest przygotowanie grupy trenerów i animatorów do prowadzenia szkoleń z nauczycielami, dyrektorami i organami prowadzącymi małe wiejskie szkoły czy przedszkola.

Dotychczas w ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  • wizyty studyjne w Walii (październik 2008 r.) i Finlandii (maj 2009 r.),
  • wypracowanie pakietu edukacyjnego zawierającego scenariusze zajęć oraz opisy dobrych praktyk.

 

Dlaczego Walia i Finlandia?

Walia i jej magiczny sposób na reformę oświaty oraz Finlandia – państwo osiągające najwyższe wyniki w nauce wg badań PISA. Dwa państwa o zróżnicowanej historii, kulturze i geografii, ale o wspólnych priorytetach dotyczących edukacji małego dziecka... Cud dzieciństwa czyli edukację przedszkolną w Finlandii poznaliśmy na przykładzie funkcjonowania Ośrodka Dziennej Opieki w Kajaani.

Jak wiemy, Finlandia (Suomi) jest jednym z krajów europejskich, który może pochwalić się wysokimi efektami nauczania (popartymi najlepszymi wynikami osiągniętymi przez uczniów fińskich w międzynarodowej klasyfikacji PISA), na które znaczący wpływ ma zapewne wzorcowo zorganizowany systemem edukacji, począwszy od najniższego szczebla, jakim jest pre-school/pre-primary education, czyli edukacja przedszkolna. Przeanalizujmy zatem, w czym tkwi ten sekret...

Otóż najistotniejszym wyznacznikiem owego sukcesu jest zapewne fakt, że w świetle obowiązującego prawa w Finlandii każde dziecko ma prawo do edukacji przedszkolnej, a władze lokalne są zobowiązane do zapewnienia jej wszystkim dzieciom w wieku od 9 miesięcy do 6 lat, niezależnie od ich pochodzenia, religii czy też statusu materialnego. Wychowanie przedszkolne nie jest tu obowiązkowe, ale każda gmina jest zobowiązana do zaoferowania tej usługi.