Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Małe Przedszkole w Każdej Wsi
 
Edukacja przedszkolna jest najważniejszym etapem edukacji. Przedszkola to nie "przechowalnie" dzieci. Od jakości ich pracy zależą szanse dalszego kształcenia w szkołach. Tymczasem w Polsce dzieci wiejskie mają znacznie trudniejszy dostęp do edukacji przedszkolnej niż dzieci w miastach. Dlatego przygotowaliśmy projekt "Małe Przedszkole w Każdej Wsi", który wygrał konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej, finansowany z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.
Małe Przedszkole w Każdej Wsi - logo
 

 

Projekt o wartości ponad 3,3 mln zakładał utworzenie od grudnia 2005 do grudnia 2007 r. 65 alternatywnych placówek edukacyjnych – Małych Przedszkoli. Miało w nich znaleźć opiekę 1000 dzieci od 3 do 5 roku życia. Rzeczywistość przerosła oczekiwania: naszych Małych Przedszkolaków jest ponad 1300!

Ikonka pobierzLista przedszkoli (PDF - 289 KB)
 

 

Dzięki współpracy FIO i partnerów regionalnych Małe Przedszkola powstały w czterech województwach:

  • kujawsko-pomorskim – 14 placówek, ponad 280 dzieci od początku projektu;
  • łódzkim – 14 placówek, ponad 260 dzieci od początku projektu;
  • pomorskim – 19 placówek, ponad 390 dzieci od początku projektu;
  • zachodniopomorskim – 18 placówek, ponad 420 dzieci od początku projektu.
 

 

Według amerykańskich naukowców każdy dolar zainwestowany w edukację do szóstego roku życia zwraca się ośmiokrotnie.

 

Pomysł Federacji Inicjatyw Oświatowych na zmianę w polskiej edukacji – to placówki tworzone i prowadzone przez stowarzyszenia wiejskie. Nie eksperymentujemy. Taki model doskonale sprawdził się w Małych Szkołach, które zakładali rodzice, nie godząc się z decyzją władz o likwidacji placówki edukacyjnej w swojej miejscowości.

Doświadczenia zebrane podczas realizacji naszego pierwszego programu – Mała Szkoła – potwierdziły, że rodzice angażują się w działalność placówek edukacyjnych, jeśli otrzymają zachętę i wsparcie. Przygotowują pomieszczenia, dbają o placówki, biorą udział w zajęciach i współpracują z władzami lokalnymi. To im najbardziej zależy na wykształceniu własnych dzieci. To oni najlepiej znają potrzeby dzieci. Podobnie jest w Małych Przedszkolach.

Edukacja w Małych Przedszkolach jest bezpłatna. Dzieci nie są dzielone na grupy wiekowe. Wszystkie chodzą do jednej, kilkunastoosobowej grupy, przypominającej wielopokoleniową rodzinę, w której silniejsi opiekują się słabszymi, a młodsi uczą od starszych. W takiej atmosferze nowe przedszkolaki łatwiej adaptują się do życia w przedszkolu, starsze stają się bardziej odpowiedzialne, a wszystkie uczą się współdziałania i życia społecznego.

Grupy różnowiekowe wymagają edukacji ze szczególnym uwzględnieniem pracy indywidualnej, w parach i w małych grupkach. Dotychczas nie ma programu edukacji dla nauczycieli prowadzących takie ośrodki. Jednym z efektów projektu "Małe Przedszkole w Każdej Wsi" ma być stworzenie programu, dostosowanego do nauczania grup różnowiekowych i przygotowującego nauczycieli do działań animatorskich dla środowiska lokalnego.

Korzyści z projektu odnoszą wszyscy: dzieci, rodzice i cała społeczność lokalna, nauczyciele Małych Przedszkoli i gminy. Uczestnicy projektu zakładają Stowarzyszenia Rozwoju Wsi, uczą się prowadzić przedszkola, pozyskiwać środki na ich działalność i współpracować ponad podziałami.

Małe Przedszkola zyskały zaufanie i uznanie środowisk lokalnych. Dzieci bardzo lubią do nich chodzić. Władze wielu gmin wspierają Małe Przedszkola i chcą tworzyć kolejne. W zakładaniu i prowadzeniu placówek pomagają przygotowane przez nas liczne materiały – standardy jakości pracy przedszkoli, program szkolenia nauczycieli, materiały metodyczne.

Małe Przedszkole to pierwszy krok do:

  • wyrównania szans edukacyjnych dzieci wiejskich i miejskich,
  • wypracowania modelu edukacji przedszkolnej dostosowanego do potrzeb środowiska wiejskiego,
  • współpracy rodziców i nauczycieli,
  • budowania lokalnych koalicji na rzecz edukacji dzieci.

Woj. kujawsko-pomorskie

Małe Przedszkola powstały w miejscowościach: Chlewiska, Grążawy, Laskowo, Liszkowo, Mlewo, Pruszcz, Sarbinowo Drugie, Skąpe, Skrzypkowo, Sokołowo, Sumin, Święte, Warszewice, Żerniki.

ikonka pobierzPDF - 91 KB

Woj. łódzkie

Małe Przedszkola powstały w miejscowościach: Biadaszki, Chojny, Grabów, Jeruzal, Kociszew, Kodrąb, Lubczyna, Niemojew, Osiek, Paradyż, Porczyny, Turowa Wola, Tyble, Zagórze.

ikonka pobierzPDF - 83 KB

Woj. pomorskie

Małe Przedszkola powstały w miejscowościach: Borzechowo, Bytonia, Cedry Wielkie, Chwaszczyno, Giemlice, Grabiny Zameczek, Kleszczewo, Koźliny, Niepoględzie (2 placówki), Niestępowo, Pawłowo, Pępowo, Skrzeszewo, Szopa, Trutnowy, Wocławy, Wysin, Zaleskie.

ikonka pobierzPDF - 78 KB

Woj. zachodniopomorskie

Małe Przedszkola powstały w miejscowościach: Barnim, Barnówko, Daszewo, Gogolewo, Gorawino, Karścino, Karwin, Karwowo, Lubieniów, Łubowo, Płonno, Radowo Małe, Reptowo, Robuń, Rychnów, Sądów, Siedlice i Wiechowo.

ikonka pobierzPDF - 98 KB

Woj. kujawsko-pomorskie:
Woj. łódzkie:
Woj. pomorskie:
Woj. zachodniopomorskie:

 

ikonka pobierzMateriały z projektu - wyd. Warszawa 2007 (PDF - 2739 KB)

ikonka fotoGaleria zdjęć - przedszkola

ikonka fotoGaleria zdjęć - konferencje i szkolenia