Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Małe Przedszkole w Każdej Wsi
 
Edukacja przedszkolna jest najważniejszym etapem edukacji. Przedszkola to nie "przechowalnie" dzieci. Od jakości ich pracy zależą szanse dalszego kształcenia w szkołach. Tymczasem w Polsce dzieci wiejskie mają znacznie trudniejszy dostęp do edukacji przedszkolnej niż dzieci w miastach. Dlatego przygotowaliśmy projekt "Małe Przedszkole w Każdej Wsi", który wygrał konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej, finansowany z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.
Małe Przedszkole w Każdej Wsi - logo
 

 

Projekt o wartości ponad 3,3 mln zakładał utworzenie od grudnia 2005 do grudnia 2007 r. 65 alternatywnych placówek edukacyjnych – Małych Przedszkoli. Miało w nich znaleźć opiekę 1000 dzieci od 3 do 5 roku życia. Rzeczywistość przerosła oczekiwania: naszych Małych Przedszkolaków jest ponad 1300!

Ikonka pobierzLista przedszkoli (PDF - 289 KB)
 

 

Dzięki współpracy FIO i partnerów regionalnych Małe Przedszkola powstały w czterech województwach:

  • kujawsko-pomorskim – 14 placówek, ponad 280 dzieci od początku projektu;
  • łódzkim – 14 placówek, ponad 260 dzieci od początku projektu;
  • pomorskim – 19 placówek, ponad 390 dzieci od początku projektu;
  • zachodniopomorskim – 18 placówek, ponad 420 dzieci od początku projektu.
 

 

Według amerykańskich naukowców każdy dolar zainwestowany w edukację do szóstego roku życia zwraca się ośmiokrotnie.

 

Pomysł Federacji Inicjatyw Oświatowych na zmianę w polskiej edukacji – to placówki tworzone i prowadzone przez stowarzyszenia wiejskie. Nie eksperymentujemy. Taki model doskonale sprawdził się w Małych Szkołach, które zakładali rodzice, nie godząc się z decyzją władz o likwidacji placówki edukacyjnej w swojej miejscowości.

Doświadczenia zebrane podczas realizacji naszego pierwszego programu – Mała Szkoła – potwierdziły, że rodzice angażują się w działalność placówek edukacyjnych, jeśli otrzymają zachętę i wsparcie. Przygotowują pomieszczenia, dbają o placówki, biorą udział w zajęciach i współpracują z władzami lokalnymi. To im najbardziej zależy na wykształceniu własnych dzieci. To oni najlepiej znają potrzeby dzieci. Podobnie jest w Małych Przedszkolach.

Edukacja w Małych Przedszkolach jest bezpłatna. Dzieci nie są dzielone na grupy wiekowe. Wszystkie chodzą do jednej, kilkunastoosobowej grupy, przypominającej wielopokoleniową rodzinę, w której silniejsi opiekują się słabszymi, a młodsi uczą od starszych. W takiej atmosferze nowe przedszkolaki łatwiej adaptują się do życia w przedszkolu, starsze stają się bardziej odpowiedzialne, a wszystkie uczą się współdziałania i życia społecznego.

Grupy różnowiekowe wymagają edukacji ze szczególnym uwzględnieniem pracy indywidualnej, w parach i w małych grupkach. Dotychczas nie ma programu edukacji dla nauczycieli prowadzących takie ośrodki. Jednym z efektów projektu "Małe Przedszkole w Każdej Wsi" ma być stworzenie programu, dostosowanego do nauczania grup różnowiekowych i przygotowującego nauczycieli do działań animatorskich dla środowiska lokalnego.

Korzyści z projektu odnoszą wszyscy: dzieci, rodzice i cała społeczność lokalna, nauczyciele Małych Przedszkoli i gminy. Uczestnicy projektu zakładają Stowarzyszenia Rozwoju Wsi, uczą się prowadzić przedszkola, pozyskiwać środki na ich działalność i współpracować ponad podziałami.

Małe Przedszkola zyskały zaufanie i uznanie środowisk lokalnych. Dzieci bardzo lubią do nich chodzić. Władze wielu gmin wspierają Małe Przedszkola i chcą tworzyć kolejne. W zakładaniu i prowadzeniu placówek pomagają przygotowane przez nas liczne materiały – standardy jakości pracy przedszkoli, program szkolenia nauczycieli, materiały metodyczne.

Małe Przedszkole to pierwszy krok do:

  • wyrównania szans edukacyjnych dzieci wiejskich i miejskich,
  • wypracowania modelu edukacji przedszkolnej dostosowanego do potrzeb środowiska wiejskiego,
  • współpracy rodziców i nauczycieli,
  • budowania lokalnych koalicji na rzecz edukacji dzieci.

Woj. kujawsko-pomorskie

Małe Przedszkola powstały w miejscowościach: Chlewiska, Grążawy, Laskowo, Liszkowo, Mlewo, Pruszcz, Sarbinowo Drugie, Skąpe, Skrzypkowo, Sokołowo, Sumin, Święte, Warszewice, Żerniki.

ikonka pobierzPDF - 91 KB

Woj. łódzkie

Małe Przedszkola powstały w miejscowościach: Biadaszki, Chojny, Grabów, Jeruzal, Kociszew, Kodrąb, Lubczyna, Niemojew, Osiek, Paradyż, Porczyny, Turowa Wola, Tyble, Zagórze.

ikonka pobierzPDF - 83 KB

Woj. pomorskie

Małe Przedszkola powstały w miejscowościach: Borzechowo, Bytonia, Cedry Wielkie, Chwaszczyno, Giemlice, Grabiny Zameczek, Kleszczewo, Koźliny, Niepoględzie (2 placówki), Niestępowo, Pawłowo, Pępowo, Skrzeszewo, Szopa, Trutnowy, Wocławy, Wysin, Zaleskie.

ikonka pobierzPDF - 78 KB

Woj. zachodniopomorskie

Małe Przedszkola powstały w miejscowościach: Barnim, Barnówko, Daszewo, Gogolewo, Gorawino, Karścino, Karwin, Karwowo, Lubieniów, Łubowo, Płonno, Radowo Małe, Reptowo, Robuń, Rychnów, Sądów, Siedlice i Wiechowo.

ikonka pobierzPDF - 98 KB

Woj. kujawsko-pomorskie:
Woj. łódzkie:
Woj. pomorskie:
Woj. zachodniopomorskie:

 

ikonka pobierzMateriały z projektu - wyd. Warszawa 2007 (PDF - 2739 KB)

ikonka fotoGaleria zdjęć - przedszkola

ikonka fotoGaleria zdjęć - konferencje i szkolenia