Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

FAQ (4): O realizacji i rozliczeniu grantu
wtorek, 25 lipca 2006 05:32

Projekt grantowy powinien być zrealizowany do 27 kwietnia 2007 roku, kiedy to następuje ostateczne rozliczenie uzyskanej pomocy. Można rozpocząć jego realizację po ogłoszeniu wyników konkursu, a więc w połowie października 2006 r.

W drugiej połowie października 2006 r., jednak mogą się zdarzyć wyjątkowe sytuacje, kiedy pieniądze wpłyną na konto Koordynatora Lokalnej Grupy Działania dopiero w pierwszej dekadzie stycznia 2007 r. (konieczność zamknięcia roku budżetowego przez szkołę).

Nie, są przewidziane dwie transze – pierwsza 70% i druga 30% przyznanego grantu.

Podatek dochodowy odprowadzają osoby fizyczne otrzymujące wynagrodzenie z tytułu wykonywania prac zlecanych przez koordynatorów projektów. (na podstawie umów cywilnoprawnych lub umów o pracę). Natomiast inne podatki odprowadzane są w zależności od osobowości prawnej grantobiorcy (czy jest to szkoła, czy NGO's).

Wydatki muszą być udokumentowane fakturami, rachunkami bądź umowami. W ostateczności w przypadku małych kwot, sporadycznie mogą zostać akceptowane wydruki z kas fiskalnych.

Tak. Według ogólnych krajowych zasad rozliczania delegacji pracowniczych (czyli tak jak określa to Kodeks Pracy).

Tak. Dowodem jest bilet odpowiednio opisany.

Tak, wykorzystanie tylko dla realizacji projektu (uwaga na kwalifikowalność kosztów).

Nie można wypłacać indywidualnym osobom pieniędzy, można jednak sfinansować szkolenie.

Po rozliczeniu wszystkich wydatków należy je zwrócić na konto Programu, z którego zostały wcześniej przekazane.

Na stronie www zostaną umieszczone wzory raportów. Należy według podanego wzoru sporządzić spis wszystkich wydatków, wypisać dokumenty finansowe oraz i załączyć kserokopie faktur/paragonów/umów dotyczących każdej pozycji kosztowej. Prócz strony finansowej należy zaprezentować, co zrealizowano w ramach grantu. Takie raporty finansowo-merytoryczne po pobraniu ze strony formularza, wypełnieniu go będą Państwo przesłać listem poleconym do Biura Programu wraz oraz wypełniać na stronie WWW tak jak pierwotnie wniosek. niż do 12 lutego 2007 r. i do 10 maja 2007 r. W ten sposób trzeba rozliczyć najpierw 70% grantu, a następnie pozostałe 30%.

 

Materiał Fundacji TP