Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

 

Małe Przedszkole w Sokołowie

Serwis WSiP, 20 kwietnia 2006

W ubiegłym roku działało w Polsce 7746 przedszkoli, z tego na wsi tylko 2595. Edukacja przedszkolna jest jednym z warunków wyrównywania szans edukacyjnych. W zamierzeniach edukacją przedszkolną ma być objęta jak największa liczba dzieci, w 100 proc. pięciolatki.
Serwis WSiP - zrzut ekranu
 

Najmniej dzieci w wieku 3-5 lat korzysta z przedszkoli w woj. podlaskim (na wsiach tylko ponad 6 proc.). Dla porównania, w woj. opolskim, gdzie do przedszkoli chodzi najwięcej dzieci w Polsce, wskaźnik ten na wsiach wynosi prawie 50 proc.

Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem samorządów - utrzymanie placówek oraz wynagrodzenia nauczycieli finansowane są ze środków własnych samorządów. Ograniczenia finansowe samorządów doprowadziły do zamknięcia, między rokiem 1990 a 2001 około 30 proc. przedszkoli. Receptą na te braki może być program Federacji Inicjatyw Oświatowych "Małe Przedszkole w Każdej Wsi" realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W popegeerowskiej wsi Sokołowo (gmina Golub-Dobrzyń) otwarto 18 kwietnia pierwsze Małe Przedszkole w województwie kujawsko-pomorskim. Do przedszkola, prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sokołowo, uczęszczać będzie piętnaścioro dzieci. Gmina przekazała mieszańcom budynek po zlewni mleka. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo powołało Małą Szkołę w 2001 roku. Teraz w tym samym budynku co szkoła mieści się także przedszkole. Na razie dzieci będą w nim spędzały cztery godziny dziennie. W ramach projektu "Małe Przedszkole w Każdej Wsi" docelowo ma powstać 65 ośrodków edukacji przedszkolnej. W Małych Przedszkolach dzieci nie będą dzielone na grupy wiekowe. Dzieci w wieku 3-5 lat będą chodziły do jednej, kilkunastoosobowej grupy. Edukacja w Małych Przedszkolach będzie bezpłatna.

W dniach 22–23 kwietnia 2006 obradować będzie w Warszawie XIII Forum Inicjatyw Oświatowych, zorganizowane pod patronatem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP.