Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

 

Małe Przedszkole w Sokołowie

Serwis WSiP, 20 kwietnia 2006

W ubiegłym roku działało w Polsce 7746 przedszkoli, z tego na wsi tylko 2595. Edukacja przedszkolna jest jednym z warunków wyrównywania szans edukacyjnych. W zamierzeniach edukacją przedszkolną ma być objęta jak największa liczba dzieci, w 100 proc. pięciolatki.
Serwis WSiP - zrzut ekranu
 

Najmniej dzieci w wieku 3-5 lat korzysta z przedszkoli w woj. podlaskim (na wsiach tylko ponad 6 proc.). Dla porównania, w woj. opolskim, gdzie do przedszkoli chodzi najwięcej dzieci w Polsce, wskaźnik ten na wsiach wynosi prawie 50 proc.

Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem samorządów - utrzymanie placówek oraz wynagrodzenia nauczycieli finansowane są ze środków własnych samorządów. Ograniczenia finansowe samorządów doprowadziły do zamknięcia, między rokiem 1990 a 2001 około 30 proc. przedszkoli. Receptą na te braki może być program Federacji Inicjatyw Oświatowych "Małe Przedszkole w Każdej Wsi" realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W popegeerowskiej wsi Sokołowo (gmina Golub-Dobrzyń) otwarto 18 kwietnia pierwsze Małe Przedszkole w województwie kujawsko-pomorskim. Do przedszkola, prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sokołowo, uczęszczać będzie piętnaścioro dzieci. Gmina przekazała mieszańcom budynek po zlewni mleka. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo powołało Małą Szkołę w 2001 roku. Teraz w tym samym budynku co szkoła mieści się także przedszkole. Na razie dzieci będą w nim spędzały cztery godziny dziennie. W ramach projektu "Małe Przedszkole w Każdej Wsi" docelowo ma powstać 65 ośrodków edukacji przedszkolnej. W Małych Przedszkolach dzieci nie będą dzielone na grupy wiekowe. Dzieci w wieku 3-5 lat będą chodziły do jednej, kilkunastoosobowej grupy. Edukacja w Małych Przedszkolach będzie bezpłatna.

W dniach 22–23 kwietnia 2006 obradować będzie w Warszawie XIII Forum Inicjatyw Oświatowych, zorganizowane pod patronatem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP.