Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Dotacje UE dla szkół i przedszkoli

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 4.06.2008

Rektorzy uczelni, dyrektorzy szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych w latach 2007–2013 starać się mogą o wsparcie z Unii Europejskiej. O tym jak, gdzie i kiedy ubiegać się o unijne dotacje dla szkół i placówek edukacyjnych informuje ogólnopolski, bezpłatny portal euroliniaplus.pl.
banknoty euro
 

Gdzie szukać środków unijnych dla szkół? – pytamy Martynę Tochowicz, eksperta Eurolinii Plus.

Środki przeznaczone dla szkół i placówek zajmujących się edukacją znaleźć można w czterech Programach Operacyjnych (PO): PO Kapitał Ludzki, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalnych Programach Operacyjnych.

Pierwsze trzy zawierają środki przeznaczone głównie na działania o charakterze ogólnopolskim lub ponadregionalnym. O te dotacje najłatwiej będzie ubiegać się aktywnym w skali kraju i w regionie uczelniom wyższym i ośrodkom badawczo-rozwojowym.

Na placówki edukacyjne, które będą chciały realizować projekty ważne dla społeczności lokalnych czekają przede wszystkim dotacje w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Ich specyfiką jest to, że zostały zaprojektowane przez samorządy na bazie potrzeb i kierunków rozwoju poszczególnych województw.

 

Jaka jest oferta dla uczelni wyższych?

Możliwość wspófinansowania rozwoju uczelni wyższych jest duża. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko przewiduje w ramach Priorytetu XII środki na kompleksowe działania mające na celu informatyzację dydaktyki szkolnictwa.

W ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki możliwe jest natomiast wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, polegające m.in. na otwarciu nowych kierunków studiów, dostosowaniu programów do potrzeb rynku i społeczeństwa opartego na wiedzy, e-learningu, czy sfinansowaniu programów praktyk studenckich. To tylko przykłady kilku spośród wielu możliwości, które otwierają się przed szkołami wyższymi dzięki unijnym dotacjom.

 

O jakie dotacje mogą starać się pozostałe szkoły?

Na działania realizowane w mniejszej skali, dotyczące jednej lub kilku placówek oświatowych, w tym szkół podstawowych i szkół innego typu, pieniędzy na projekty szukać na pewno warto w Regionalnych Programach Operacyjnych. Znaleźć tu można środki na renowację infrastruktury, zakup pomocy dydaktycznych, programy profilaktyczne, częściowo także programy wyrównywania szans.

Ważnym źródłem finansowania szkół i placówek edukacyjnych jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki – w Priorytecie IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach przewidziane są znaczne dotacje na programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych. Umożliwią one sfinansowanie zajęć dydaktycznych, opieki psychologicznej, programów wyrównawczych czy prewencyjnych, z także zajęć kształtujących umiejętności kluczowe, np. języków obcych, informatyki, przedsiębiorczości czy poradnictwa zawodowego.

Podniesieniu atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego służyć będą dotacje dla szkół zawodowych, m.in. na sfinansowanie praktyk i staży dla uczniów, zajęcia dodatkowe czy wprowadzenie innowacyjnych sposobów nauczania. Unijne środki będą także przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego oraz studia i kursy doszkalające dla nauczycieli i pracowników oświaty.

 

Nie zapomniano o przedszkolach?

Oczywiście, że nie. Tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego, w szczególności na obszarach wiejskich, znalazło się w Priorytecie IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki unijnym dotacjom przedszkola będą mogły wydłużyć godziny pracy, robić dodatkowe nabory czy zatrudnić dodatkowy personel.

 

Gdzie szukać informacji o konkursach na unijne dotacje?

O konkursach i zasadach ubiegania się o dotacje informujemy w portalu Eurolinia Plus na stronie www.euroliniaplus.pl.

Oprócz lektury ogłoszeń w zakładce dla szkół polecałbym dyrektorom tych placówek śledzić także informacje na temat konkursów ogłaszanych dla samorządu terytorialnego oraz organizacji młodzieżowych i pozarządowych.

W wypadku wielu działań korzystnym rozwiązaniem dla szkół może być zawiązanie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi. Poszerzy to pulę dostępnych środków. Pozwoli także znaleźć dodatkowe wsparcie merytoryczne i organizacyjne.

Więcej informacji o środkach unijnych dla szkół na stronie euroliniaplus.pl

Joanna Binienda Specjalista ds. Informacji i Promocji
Projekt "Eurolinia Plus" www.euroliniaplus.pl
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

 Dodaj tę stronę do:

Facebook! Twitter! Google! Wykop MySpace! Del.icio.us!